Autokindlustus on kindlustuspoliis, mis pakub sõidukijuhtidele rahalist kaitset õnnetuse, varguse või muu sõiduki kahjustumise korral. Autokindlustus on enamikus riikides seaduslik nõue ja selle eesmärk on kaitsta nii juhti kui ka teisi õnnetusse sattunud isikuid.

Autokindlustus katab tavaliselt teiste sõidukite, esemete või inimestega kokkupõrgetest põhjustatud kahjud. See katab ka kahjud, mis on tekkinud mittekokkupõrgetest, näiteks vargusest, vandalismist ja loodusõnnetustest. Lisaks võib liikluskindlustus katta õnnetusjuhtumi korral ravikulud ja saamata jäänud töötasu, olenemata sellest, kes on süüdi.

Autokindlustuse liigid

Saadaval on mitu liiki autokindlustust, millel kõigil on omad eelised ja puudused. Kõige levinumad autokindlustuse liigid on järgmised:

Kindlustuse liikKatvusTüüpiline katvus
VastutuskindlustusKatab kindlustatud juhi poolt teistele inimestele ja varale tekitatud kahju, kuid ei kata kindlustatud juhi enda sõidukile tekitatud kahju.– Kehavigastuse vastutus: Katab ravikulud, saamata jäänud töötasu ja muud kulud, mis on seotud kindlustatud juhi põhjustatud õnnetusjuhtumi tagajärjel teistele inimestele tekitatud vigastustega. – Vastutus varalise kahju eest: Katab kindlustatud juhi poolt teiste inimeste varale, näiteks nende autole või kodule, tekitatud kahju.
KokkupõrkekindlustusKatab õnnetusjuhtumi korral kindlustatud juhi enda sõidukile tekitatud kahju, sõltumata sellest, kes on süüdi.– Kokkupõrked teiste autodega – Kokkupõrked objektidega, nagu puud või postid – Üksikautoõnnetused, nagu põrge või ümberpaiskumine.
Täielik kindlustusKatab kindlustatud juhi enda sõidukile tekitatud kahju, mis ei ole tingitud õnnetusjuhtumitest, näiteks vargusest, vandalismist või loodusõnnetustest.– Vargus – Vandalism – Tulekahju – Looduskatastroofid, näiteks üleujutused või maavärinad – Langevad esemed, näiteks puuoksad.
Isikukahju kaitse (PIP)Katab õnnetusjuhtumi korral kindlustatud juhi ja sõitjate ravikulud ja saamata jäänud töötasu, olenemata sellest, kes on süüdi.– ravikulud, sealhulgas haiglaravi, operatsioon ja taastusravi – saamata jäänud palk – matusekulud
Kindlustamata/allkindlustatud mootorsõidukijuhi kindlustusKatab kindlustatud juhi sõidukile tekitatud kahju, mille on põhjustanud kindlustamata või alamakstud juht.– Meditsiinikulud – Kaotatud palk – Varakahju

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus on kõige põhilisem liikluskindlustuse liik ja see on enamikus osariikides seadusega nõutav. See katab kindlustatud juhi poolt teistele inimestele ja varale tekitatud kahju, kuid ei kata kindlustatud juhi enda sõidukile tekitatud kahju.

Vastutuskindlustus hõlmab tavaliselt kahte liiki katet:

 • Kehavigastuse vastutus: Katab ravikulud, saamata jäänud töötasu ja muud kulud, mis on seotud kindlustatud juhi põhjustatud õnnetusjuhtumi tagajärjel teistele inimestele tekitatud vigastustega.
 • Vastutus varalise kahju eest: Katab kindlustatud juhi poolt teiste inimeste varale, näiteks nende autole või kodule, tekitatud kahju.

Kokkupõrkekindlustus

Liikluskindlustus katab õnnetusjuhtumi korral kindlustatud juhi enda sõidukile tekitatud kahju, sõltumata sellest, kes on süüdi. Seda tüüpi kindlustust nõuavad sageli laenuandjad või liisingufirmad.

Liikluskindlustus katab tavaliselt kahju, mille on põhjustanud:

 • Kokkupõrked teiste autodega
 • Kokkupõrked objektidega, näiteks puude või postidega.
 • Ühe autoga toimunud õnnetused, näiteks põrge või ümberpaiskumine.

Täielik kindlustus

Kaskokindlustus katab kindlustatud juhi enda sõidukile tekitatud kahju, mis ei ole tingitud õnnetusjuhtumitest, näiteks vargusest, vandalismist või loodusõnnetustest.

Üldkindlustus katab tavaliselt kahju, mille on põhjustanud:

 • Vargus
 • Vandalism
 • Tulekahju
 • Looduskatastroofid, näiteks üleujutused või maavärinad.
 • kukkuvad esemed, näiteks puuoksad.

Isikukahju kaitse (PIP)

PIP-kindlustus katab õnnetusjuhtumi korral kindlustatud juhi ja sõitjate ravikulud ja saamata jäänud töötasu, olenemata sellest, kes on süüdi.

PIP-kindlustus katab tavaliselt:

 • Ravikulud, sealhulgas haiglaravi, operatsioon ja taastusravi.
 • Kaotatud palk
 • Matusekulud

Kindlustamata/allkindlustatud mootorsõidukijuhi kindlustus

Seda tüüpi kindlustus katab kindlustatud juhi sõidukile tekitatud kahju, mille on põhjustanud kindlustamata või alamakstud juht.

Kindlustamata/allkindlustatud mootorsõidukijuhi kindlustus katab tavaliselt:

 • Ravikulud
 • Kaotatud palk
 • Varaline kahju

Oluline on valida õige liikluskindlustuse tüüp, et kaitsta ennast ja oma sõidukit õnnetuse või muu kahju korral. Mõistes erinevaid autokindlustuse liike, saate valida oma vajadustele ja eelarvele sobivaima kindlustuskaitse.

Kuidas valida õige autokindlustus

Õige liikluskindlustuse valimine võib olla keeruline ülesanne, sest valikuvõimalusi on palju. Siin on mõned tegurid, mida tuleks autokindlustuse valikul arvesse võtta:

Katvuse vajadused

Autokindlustuse valimisel on oluline kaaluda oma kindlustusvajadusi ja eelarvet. Kui teil on uus või kallis auto, võite valida kaskokindlustuse või liikluskindlustuse, et kaitsta oma investeeringut. Kui teil on vanem auto või väike eelarve, võite kulude kokkuhoiu eesmärgil valida vastutuskindlustuse.

Samuti on oluline arvestada iga kindlustuskaitse tüübi omavastutusega. Omaosalus on summa, mille te tasute enne kindlustuskatte jõustumist. Suurem omavastutus tähendab tavaliselt madalamat kindlustusmakset, kuid see tähendab ka seda, et õnnetusjuhtumi korral tuleb teil rohkem taskusse maksta.

Kindlustusseltsi maine

Valige kindlustusselts, millel on hea maine klienditeeninduse ja kahjunõuete käsitlemise osas. Otsige sõltumatute allikate arvustusi ja hinnanguid, mis aitavad teil otsust teha. Kontrollige oma riigi kindlustusosakonda, et veenduda, et ettevõte on litsentseeritud ja et selle vastu ei ole esitatud olulisi kaebusi või kohtumenetlusi.

Allahindlused ja kokkuhoid

Paljud kindlustusseltsid pakuvad allahindlusi näiteks hea sõiduoskuse, mitme kindlustuspoliisi ja turvaelementide eest. Kindlasti küsige autokindlustuse ostmisel võimalike soodustuste ja kokkuhoiu kohta. Mõned tavalised soodustused on järgmised:

 • Hea juhi allahindlused juhtidele, kellel ei ole õnnetusi ega rikkumisi
 • Mitme kindlustuspoliisi allahindlused autokindlustuse ühendamisel muude kindlustustüüpidega, näiteks kodu või üürnikute kindlustusega.
 • Turvalisuse tagamise soodustused sõidukite puhul, mis on varustatud näiteks blokeerimisvastaste pidurite, turvapatjade ja vargusvastaste seadmetega.

Autokindlustusseltside võrdlemine

Autokindlustuse ostmisel on oluline võrrelda kindlustuspoliise ja -ettevõtteid, et leida oma vajadustele ja eelarvele parim kindlustuskaitse. Siin on mõned tegurid, mida võtta arvesse autokindlustusseltside võrdlemisel:

Katvuse valikud

Veenduge, et ettevõte pakub teile vajalikku kindlustustüüpi, näiteks vastutus-, liikluskindlustust või kaskokindlustust. Kontrollige iga kindlustuspoliisi omavastutust ja kindlustuspiiranguid, et veenduda, et see vastab teie vajadustele.

Hinnakujundus

Võrrelge erinevate kindlustusseltside pakkumisi, et leida parim hind oma kindlustusvajadustele. Kindlasti kontrollige, kas on saadaval soodustusi või kokkuhoidu, mis võivad teie kindlustusmakseid vähendada.

Klienditeenindus

Otsige hea klienditeeninduse ja kahjunõuete käsitlemisega ettevõtet. Kontrollige veebiarvustusi ja hinnanguid, et näha, kuidas kliendid on ettevõtet hinnanud.

Finantssuutlikkus

Valige tugeva finantsreitinguga ettevõte, et tagada nende finantsstabiilsus ja suutlikkus vajaduse korral nõudeid välja maksta. Kontrollige ettevõtte finantsreitinguid sõltumatute agentuuride, näiteks A.M. Best ja Standard & Poor’s.

Autokindlustuspoliiside võrdlemine

Autokindlustuspoliiside võrdlemisel on oluline mõista tingimusi ja kindlustuskaitse võimalusi. Siin on mõned tegurid, mida autokindlustuspoliiside võrdlemisel arvesse võtta:

Katvuse tüübid

Mõista erinevaid kindlustuskaitsetüüpe, näiteks vastutuskindlustus, liikluskindlustus, üldkindlustus, isikukahju kaitse ja kindlustamata/allkindlustatud mootorsõidukijuhi kindlustus. Valige oma vajadustele ja eelarvele sobivaim kindlustuskaitse tüüp.

Mahaarvamised ja kindlustuskatte piirmäärad

Kontrollige iga kindlustuskaitse liigi omavastutust ja kindlustuspiiranguid. Suurem omavastutus tähendab tavaliselt madalamat kindlustusmakset, kuid see tähendab ka seda, et õnnetusjuhtumi korral tuleb teil rohkem taskusse maksta.

Exclusions and Limitations

Understand any exclusions or limitations in the policy, such as restrictions on coverage for certain types of accidents or vehicles. Be sure to read the policy carefully and ask questions if anything is unclear.

By comparing car insurance policies and companies, you can find the best coverage for your needs and budget. Be sure to consider factors like coverage options, pricing, customer service, financial strength, and discounts and savings when shopping for car insurance.

Conclusion

Car insurance is a necessary expense for drivers, but it doesn’t have to be overwhelming. By understanding the types of car insurance available and choosing the right coverage and insurance company for your needs, you can protect yourself and your vehicle in the event of an accident or other damage.

Remember to always drive safely, follow traffic laws, and report any accidents or damage to your insurance company as soon as possible. By following these tips, you can enjoy peace of mind on the road and protect your financial well-being.

Some popular resources for car insurance include: